Bar/Lounge

Enn 2023 hun mir dann eisen Café rëm opgemach, wou mir dat ganzt Joer dran geschafft hun.

Den Moment as dësen just Weekends op, wann Soiréen organiséiert sin, dat Freides an Samsdes vun 20:00 - 01:00/03:00

En befënnt sech direkt niewt eisem CBD Shop mat Terrass wou een gemittlech eng fëmmen kann während dem Owend.Fin 2023 on a reouvert notre bar, dans laquelle on a travaillé toute l'année.

Pour le moment c'est que ouvert le weekend si y a des soirées organisées, ceci vendredi et samedi de 20:00 - 01:00/03:00

Ca se trouve directement à côté du magasin CBD avec une terrasse ou on peut fumer tranquillement durant une soirée.

rent the club

 

 

 

Dir wëllt eng Soirée mat eis organiséieren oder Ären

 

Gebuertsdaach oder

 

ähnleches hei feieren?

Kee Probleem!

Mir froen naischt fir den Sall wann Dir d'Gedrënks bei eis

 

huelt.Vous voulez organiser une soirée avec nous ou Vous voulez

 

fêter Votre

 

anniversaire/autre?

Pas de soucis!

On Vous demande rien pour la location si Vous achetez les

 

boissons chez nous.
Whatsapp:

+352671020902

Froen? Questions?
Méindes - Samsdes vun 12h00 - 20h00
Lundi - Samedi de 12h00 - 20h00

 

Eric: +352 671020902
Florence: +352671030903

 

 

Dier kënt eis awer och hei schreiwen.

Mier fréen eis!

Wisou Alles Paletti?

•  Exklusivrecht op Produkter
 Real Waerter, keng bearbescht Wuer
•  Bäscht Praiss/Leeschtung